strona główna Pracownik Contracting

Contracting

Zatrudnienie kontraktowe to formuła, w której agencja przekształca się niejako w agenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Ten typ współpracy zarezerwowany jest w praktyce dla specjalistów, freelancerów i interim managerów. Agencja jest pośrednikiem w znalezieniu partnera biznesowego pomiędzy osobami gotowymi do wykonywania określonej pracy i przedsiębiorstwami zgłaszającymi zapotrzebowanie na specjalistów o konkretnych kompetencjach lub na określone usługi. Agencja przeprowadza proces rekrutacji i selekcji a następnie podpisuje umowę współpracy z kontraktorem i kieruje go do wykonywania zadań w przedsiębiorstwie, dla którego realizowane jest zlecenie.

Osoby, które zdecydowały się na pracę w systemie kontraktowym (projektowym) wskazują na jej liczne zalety. Jest to idealna forma zatrudnienia dla ekspertów ceniących sobie zdobywanie doświadczeń w różnych organizacjach oraz osób, które lubią elastycznie zarządzać swoim czasem. Prace projektowe są bardzo popularne wśród specjalistów IT i z pogranicza IT i biznesu, gdyż są to grupy zawodowe, które pozytywnie reagują na nowinki oraz innowacyjne rozwiązania na rynku pracy. Popularność pracy projektowej wiąże się także z dostrzeżeniem jej dwóch głównych zalet: elastyczności oraz atrakcyjnych zarobków.  Pod względem finansowym praca kontraktowa (projektowa) jest znacznie bardziej atrakcyjna od pracy stałej – i to dla obu stron umowy. Jest to opłacalne zarówno dla pracodawcy – który nie ponosi żadnych kosztów poza pensją (pracownicy sami rozliczają się z ZUS-em i urzędem podatkowym), jak i dla pracownika, który może zarobić o 30 – 50 % więcej niż w przypadku pracy etatowej. W przypadku projektów zagranicznych różnica ta może nawet sięgać 100 %.

Freelancing to tak naprawdę świadomy wybór innego stylu życia - jeśli chcą Państwo pracować przez 6 miesięcy, a następne 6 odpoczywać ta forma zatrudnienia na to pozwala, a wyższe wynagrodzenie to bonus, który zrekompensuje brak dopływu gotówki między kolejnymi projektami. Wydaje silę, że polscy informatycy skuszeni nowymi możliwościami chętnie podejmą pracę zagranicą, a po powrocie do kraju zmienią także nastawienie polskich pracodawców. Na to potrzeba jednak czasu, niemiecki rynek ewaluował przez ostatnie 15 lat, nam może starczy dekada.

Korzyści wynikające z contractingu:
- praca z różnymi pracodawcami
- szeroki wachlarz doświadczeń i zdobywanie nowych umiejętności
- wyższe wynagrodzenie godzinne niż przy pracy na stałe
- może być to pierwszy krok do stałego zatrudnienia

Rozwiązanie typu Contracting:
1. Firma XYZ przekazuje PICART PERSONAL  informacje o liczbie i kwalifikacjach specjalistów niezbędnych do wykonania usług
2. Uzgodnienie warunków współpracy pomiędzy PICART PERSONAL i Firmą XYZ
3. PICART PERSONAL  pozyskuje odpowiednią pulę ekspertów gotowych przyjąć zlecenie (kryterium kwalifikacji i dostępności)
4. Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PICART PERSONAL a wybranym Specjalistą
5. Kontraktorzy wystawiają PICART PERSONAL faktury za wykonaną usługę
6. PICART PERSONAL opisuje i zbiorczo refakturuje koszty wykonania usługi na Firmę XYZ
7. Po zakończeniu projektu PICART PERSONAL oddelegowuje specjalistów do kolejnego zleceniodawcy