strona główna Pracownik Najczęstsze pytania

Najczęstsze pytania

1. Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o ofertach pracy agencji Picart Personal?

Wszystkie oferty pracy naszej agencji można znaleźć na naszej stronie www. Sprawdź, jakie możliwości rozwoju kariery oferujemy studentom, absolwentom i pracownikom z doświadczeniem. Następnie wypełnij i prześlij do nas formularz aplikacyjny.

Zachęcamy Cię także do subskrypcji naszego newslettera, dzięki któremu dowiesz się więcej o aktualnych ofertach pracy zagranicznej.

2.  W jaki sposób mogę przesłać do Picart Personal swoje CV?

Wypełnij i prześlij do nas formularz aplikacyjny powiązany z interesującą Cię ofertą pracy. Wszystkie oferty znajdziesz na naszej stronie www. Przejściowo akceptujemy również dokumenty aplikacyjne przesyłane drogą elektroniczną na adres: info@picart-personal.pl.

Informacje o kandydatach przechowane są w Bazie Kandydatów Picart Personal. Jeśli interesuje Cię konkretny projekt rekrutacyjny to zarejestruj się w naszej bazie, a wówczas Twoja kandydatura rozpatrywana będzie wyłącznie w odniesieniu do tego stanowiska (wybrane ogłoszenie z numerem referencyjnym). Masz również możliwość zarejestrować się w bazie nawet, jeśli nie znajdziesz na naszych stronach interesującego Cię w danej chwili stanowiska. W takim przypadku będziemy mogli brać pod uwagę Twoją kandydaturę we wszystkich prowadzonych przez nas w przyszłości projektach rekrutacyjnych.

3. W jaki sposób wypełnić aplikację?

Informacje zamieszczone na zakładce REJESTRACJA ONLINE przeprowadzą Cię przez cały proces rejestracji.  Pamiętaj, że po wprowadzeniu danych lub ich zmianie każdorazowo należy zapisać zmiany. W przeciwnym wypadku po wyjściu z systemu dane zostaną utracone. Część pól to pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką), w których podanie informacji jest konieczne.

4. Na co zwrócić uwagę podczas przygotowywania aplikacji?

Zaprezentuj się nam z jak najlepszej strony. Pamiętaj, ze każdą aplikację oceniamy pod kątem wymagań zamieszczonych w ofercie pracy. Jeżeli posiadasz umiejętności, których poszukujemy, wyraźnie zaznacz to w swojej aplikacji. Jeżeli nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, pochwal się swoimi osiągnięciami w sferze wolontariatu czy działalnością w kołach naukowych i organizacjach studenckich. Chcemy dowiedzieć się jaki jest Twój potencjał i w jakim kierunku chętnie go wykorzystujesz.

5. W jaki sposób mogę sprawdzić, czy moja aplikacja dotarła do firmy Picart Personal?

W ciągu 24 godzin na podany przez Ciebie adres e-mail prześlemy potwierdzenie otrzymania Twojej aplikacji. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia w ciągu 24 godzin, skontaktuj się z nami, pisząc na adres info@picart-personal.pl. Nie odpowiadamy na aplikacje niezgodne z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Nie oznacza to jednak, że nie będziemy rozpatrywać dokumentów aplikacyjnych (tzw. Initiativbewerbung) kandydatów znających języki obce i posiadających doświadczenie zawodowe w innej branży.

6. W jakim języku powinienem wypełnić aplikację?

Zazwyczaj powinno się używać tego języka, w jakim zostało napisane ogłoszenie, na które składana jest aplikacja. Jeśli jednak chciałabyś/chciałabyś, aby Twoja kandydatura była rozpatrywana międzynarodowo, wypełnij je w języku niemieckim i angielskim. Oferty zamieszczane na stronie pochodzą głównie z krajów niemieckojęzycznych.


7. Jak wygląda proces rekrutacji w Picart Personal?

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się od momentu opublikowania przez nas ogłoszenia. Pierwszym etapem jest analiza nadesłanych aplikacji. Kryterium wyboru jest zgodność z wcześniej stworzonym profilem kompetencji. W kolejnym etapie zapraszamy wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, w trakcie których chcemy poznać Twoje mocne strony. Rozmowa będzie dotyczyć Twojej edukacji, doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków na zajmowanych stanowiskach, a także Twoich oczekiwań wobec potencjalnego pracodawcy i planów na przyszłość. Proces rekrutacyjny składa się z rozmowy z pracownikiem naszej firmy i / lub pracodawcą. W trakcie rekrutacji mogą być zastosowane również inne metody selekcji, np. testy wiedzy i osobowości, praktyczne zadania do rozwiązania czy rozmowa w języku obcym.

Metody stosowane w procesie rekrutacji menadżerów:

Wywiad oparty na kompetencjach

Wywiad składa się z konkretnych pytań badających kompetencje merytoryczne i interpersonalne. Spotkanie z każdym kandydatem opiera się na takim samym zestawie pytań bądź zadań, co pozwala na obiektywne porównanie umiejętności kandydatów.

Próbki pracy

Sprawdzamy umiejętności radzenia sobie w hipotetycznych sytuacjach zbliżonych do rzeczywistych przyszłych warunków pracy kandydata. Także kandydat ma okazję przekonać się, czy charakter oferowanej pracy będzie mu odpowiadać

In - Basket

Zadanie służące identyfikacji zdolności organizacyjnych. W wyznaczonym czasie kandydat musi określić priorytety i jednocześnie rozwiązać kilka problemów dotyczących swojej pracy.

Case

Zadanie polegające na rozwiązaniu złożonego problemu, ściśle związanego z przyszłym zakresem obowiązków i odpowiedzialności. Kandydat otrzymuje opis sytuacji kryzysowej. Musi samodzielnie wygenerować rozwiązanie, które będzie uwzględniać interesy klienta, firmy i zespołu.

Symulacja rozmowy

Odegranie scenki w oparciu o instrukcję opisującą trudną do rozwiązania sytuację dotyczącą relacji interpersonalnych. Kandydat odgrywa na przykład rolę przełożonego rozmawiającego z niesubordynowanym podwładnym lub podwładnego negocjującego nowe warunki wynagrodzenia.

Prezentacja

Utworzenie i zaprezentowanie prezentacji na zasugerowany temat za pomocą narzędzi prezentacyjnych.

Sesja Assessment Center

Klikugodzinne spotkanie grupowe kandydatów na jedno stanowisko, składające się z zadań grupowych i indywidualnych, badających od kilku do kilkunastu kompetencji merytorycznych i interpersonalnych.

Analiza profilu osobowego

Badamy kluczowe kompetencje zawodowe na podstawie uznanych międzynarodowych testów osobowościowych. Utworzony na ich podstawie profil zawodowy pozwala określić, na jakim stanowisku kandydat sprawdzi się najlepiej.

Testy Analizy danych

Służą badaniu zdolności analizy i syntezy informacji.

Analiza grafologiczna

Dzięki tej metodzie możliwe jest wnioskowanie o cechach osobowych kandydata na podstawie jego charakteru pisma. Choć grafologia nie jest w Polsce tak popularna, jak w krajach Zachodnich, ze względu na dobre rezultaty, coraz więcej firm decyduje się na jej przeprowadzenie w trakcie rekrutacji osób na stanowiska głównie kierownicze.

8. Jak długo trwa znajdowanie pracy dla kandydata?

Nie możemy podać konkretnego przedziału czasowego ponieważ proces poszukiwania pracy jest bardzo różny - w zależności od kandydata - zależy od jego doświadczenia, edukacji i rodzaju stanowiska jakiego poszukuje. Poszukiwanie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, ale oczywiście próbujemy znaleźć zatrudnienie dla kandydata tak szybko jak to możliwe. Zdarza się, że jesteśmy w stanie zaaranżować interview z klientem w przeciągu kilku dni.

 

PORADNIK DLA KANDYDATÓW

Nasza sekcja porad dla Kandydatów ma na celu wspomaganie tych, którzy chcą zwiększyć swoje szanse na nowe możliwości zawodowe. Przedstawiamy praktyczne porady dotyczące przygotowania CV oraz listu motywacyjnego.
 

Poniżej przedstawiamy kilka rad mogących ułatwić napisanie CV

 • CV powinno być zindywidualizowane i ściśle dopasowane do oferty pracy
 • Pisz zwięźle i rzeczowo.
 • Pisz przejrzyście - zbyt duża liczba informacji napisana drobnym drukiem, bez zachowania odstępów zniechęca do czytania.
 • Dla podkreślenia ważniejszych elementów twojego CV stosuj wyróżnienia tłustym drukiem, podkreślenia itp.
 • Pisz konsekwentnie i logicznie
 • Nie używaj żargonu zawodowego, szczególnie, jeśli jesteś wysokiej klasy specjalistą (programistą, farmaceutą itp.). Pierwsza osoba czytająca Twój życiorys w firmie, w której chcesz podjąć pracę, najczęściej nie jest specjalistą w Twojej dziedzinie
 • Przy opisywaniu swojej kariery zawodowej poświęcaj więcej miejsca stanowiskom czy branżom, będącym w związku z pracą, o którą się starasz.
 • Pisząc o swoich osiągnięciach zawodowych, podawaj fakty. Unikaj bazowania na wspaniałym charakterze.
 • CV, które przesyłasz pocztą lub mailem musi mieć wskazanego adresata (wpisz numer referencyjny, stanowisko, itp.). Mile widziane jest również, szczególnie w mailu, jeżeli napiszą Państwo kilka słów wprowadzających do aplikacji.


Pamiętaj, aby pisząc CV, unikać:

 • Ogólnikowych informacji
 • Nieprawdziwych danych
 • Samochwalstwa
 • Opisywania problemów rodzinnych i osobistych
 • Błędów gramatycznych i stylistycznych
 • Niechlujstwa
   

Życiorys niezależnie od formy powinien zawierać stałe elementy:

1. Dane osobowe

W lewym górnym rogu należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu (najlepiej komórkowego i stacjonarnego), adres e-mailowy (prosty, najlepiej imię i nazwisko).

2. Wykształcenie

Dane dotyczące wykształcenia przyjmują kolejność achronologiczną, zaczynając od najpóźniej ukończonej uczelni. Kandydaci powinnii podać następujące informacje: rok rozpoczęcia i rok ukończenia uczelni, nazwę uczelni, kierunek studiów, specjalizację, tytuł naukowy, temat pracy magisterskiej w przypadku, gdy jej przedmiot istotnie wiąże się z charakterem oferowanego stanowiska. W dalszej kolejności należy podać datę rozpoczęcia i ukończenia szkoły średniej, zawodowej, jej nazwę i profil. Ostatnia z tych informacji jest szczególnie ważna, gdyż mówi o pewnych dodatkowych umiejętnościach kandydata (klasy z rozszerzonym nauczaniem języków obcych, klasy techniczne itp.).

3. Doświadczenie zawodowe

Dane te powinny przyjąć kolejność achronologiczną. Należy podać miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia pracy, nazwę firmy, dział, zajmowane stanowisko. W taki sam sposób należy przedstawić informacje o odbytych praktykach i stażach. Wskazane jest podanie zwięzłej informacji na temat zakresu obowiązków i odpowiedzialności w poszczególnych miejscach zatrudnienia. Tu należy jednak wybrać i zaakcentować te zadania, które związane są z charakterem oferowanej pracy. Można pochwalić się konkretnymi, istotnymi i adekwatnymi osiągnięciami, które potwierdzają posiadanie odpowiednich kompetencji.

4. Inne doświadczenia

Coraz częściej międzynarodowe koncerny zwracają uwagę na pozazawodową aktywność kandydatów, która jest źródłem ciekawych i przydatnych w pracy doświadczeń. W tym miejscu warto wspomnieć o działalności w organizacjach studenckich, udziale w wolontariacie itp.).

5. Znajomość języków obcych


Należy podać obecny stopień znajomości języka obcego (podstawowy, zaawansowany, biegły, w mowie, w piśmie lub wg skali A1 - C2) i nazwy zdobytych certyfikatów.

6. Obsługa komputera

Należy wymienić nazwy programów i stopień ich znajomości. Nie warto przeceniać swych umiejętności, gdyż łatwo mogą zostać zweryfikowane już podczas pierwszego spotkania z pracodawcą.

7. Prawo jazdy

Punkt ten należy zaakcentować w cv jeśli wiemy, że praca na danym stanowisku może wiązać się z koniecznością jeżdżenia samochodem. Należy podać kategorię, można również wpisać datę od kiedy posiadamy prawo jazdy.

8. Zainteresowania

Warto napisać o swoich prawdziwych pasjach, które mogą wpłynąć na pozytywne zakodowanie Państwa kandydatury w pamięci pracodacy czy osoby rekrutującej. Możesz wymienić zainteresowania dotyczące sfery zawodowej, ogólnokulturowe (np. malarstwo, literatura – z uwzględnieniem ulubionego gatunku lub autora itp.) oraz dotyczące sportu. Nie należy wymieniać wszystkich znanych Ci sportów, lecz tylko te, które Cię pasjonują lub aktywnie trenujesz. Szukamy ludzi o ciekawych zainteresowaniach i pasjach, a zatem jeśli robisz coś wyjątkowego, koniecznie umieść to w swoim życiorysie.

9. Referencje

Jeśli je posiadamy, to dołączamy do dokumentów lub podajemy kontakt z osobą, która może ich udzielić.

10. Załączniki

Jeśli w ogłoszeniu nie podano dodatkowej informacji odnośnie skanów dyplomu czy dowodu osobistego to zachowajmy te dokumenty na dalsze etapy rekrutacji. Jeśli zajdzie taka potrzeba, osoba rekrutująca na pewno nas o nie we właściwym momencie poprosi! Rozsyłanie ich "na wyrost" może natomiast przynieść negatywny skutek w postaci opinii, że nie czytaliśmy wymagań zawartych w ogłoszeniu.


11. Klauzula

W życiorysie należy zamieścić koniecznie klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r., o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr.133 poz.883)

12. Zdjęcie

Jeżeli pracodawca wymaga fotografii – nie można o niej zapomnieć. Należy wybrać takie zdjęcie, które wywołuje pozytywne emocje u oglądających. Powinno skłonić pracodawcę do wyobrażenia sobie kandydata w roli nowego pracownika.

Zdjęcie powinno znaleźć się w prawym górnym rogu dokumentu. Najlepiej by miało ono charakter formalny, stosowany w dokumentach urzędowych.

 

List motywacyjny

W liście powinny znajdować się przykłady opisujące Twoje umiejętności i osiągnięcia. Należy opisać to, co Twoim zdaniem jest najważniejsze i w znaczący sposób odróźnia Cię od innych kandydatów.

Pisząc list motywacyjny unikaj przepisywania faktów, które są zawarte w CV.  List powinien mieć przejrzystą strukturę. Najlepiej, gdyby zmieścił się na jedenj stronie A4.

 

Do pobrania

Wzór cv.doc

Wzór cv w języku niemieckim.pdf