strona główna Aktualności

Aktualności

26.08.2011

Pracownicy poszukiwani w Niemczech

Niemcy poszukują przede wszystkim specjalistów. Na chwilę obecną zachodni sąsiedzi potrzebują 41 tys. informatyków, i aż 68 tys. inżynierów. Bez problemu pracę znajdzie również lekarz - czeka na nich ponad 4 tys. ofert pracy.

18.08.2011

Praca i życie w Niemczech

Niemcy od dawna są migracyjnym celem wielu Polaków. Wynika to zapewne z położenia kraju w sąsiedztwie naszego, oraz wyższym standardem życia, który przyciąga coraz więcej naszych rodaków. Co prawda rynek pracy w Niemczech nadal nie został oficjalnie otwarty jednak nie stanowi to wielkiej przeszkody w podjęciu pracy.

 

28.08.2011

Komu należy się niemiecki zasiłek rodzinny?

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (maj 2004 roku) obywatele polscy mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci, tak zwanych „KINDERGELD”.
 

10.09.2011

System ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech

Nadal wielu obywateli polskich zameldowanych w Niemczech nie spełnia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgnacyjnego. Wielu z nich w ogóle nie wykupiło ubezpieczenia, inni wykupili ubezpieczenie, które w praktyce nie spełnia stosownych wymogów. Wokół kwestii, jakie ubezpieczenia spełniają wspomniane wymogi, narosło bardzo wiele niejasności.

24.10.2011

Kogo i jak rekrutują w farmacji?

Firmy farmaceutyczne coraz częściej sięgają po kandydatów do pracy z innych sektorów, szczególnie na stanowiska w działach marketingu i wsparcia. Firmy muszą wzmocnić ekspertyzę, czyli innymi słowy przenieść najskuteczniejsze praktyki np. z FMCG. Branża farmaceutyczna szuka nowych dróg rozwoju, sposobów radzenia sobie w rzeczywistości, której granice określa wchodząca wkrótce w życie ustawa refundacyjna.

31.10.2011

Założenie działalności gospodarczej w Niemczech - wybór zawodów

Z dniem 1 stycznia 2004 r. weszły w RFN w życie dwie nowe regulacje prawa o wykonywaniu rzemiosła (Handwerksordnung, skrócie HwO). Podstawową zmianą jest zmniejszenie dotychczasowej liczby 94 rodzajów zawodów, dla wykonywania których niezbędnym jest posiadanie świadectwa mistrzowskiego, do 41.

28.11.2011

Uznawanie zagranicznych dokumentów w Niemczech

Otwarcie rynku pracy dla Polaków nie oznacza automatycznego uznania polskich dyplomów i kwalifikacji zawodowych. Co warto wiedzieć na ten temat?

12.01.2012

Swobodny przepływ osób między Szwajcarią a UE/EFTA

Latem 1999 roku Unia Europejska i Szwajcaria podpisały siedem umów dwustronnych – wśród nich także umowę o swobodnym przepływie osób. Weszła ona w życie z dniem 1 czerwca 2002 roku. W wyniku rozszerzenia Unii 1 maja 2004 r. umowa została uzupełniona o protokół, który reguluje stopniowe wprowadzanie swobodnego przepływu osób w stosunku do dziesięciu nowych krajów członkowskich.

16.03.2012

Zasady korzystania z Europejskiej Karty Ubezpieczeniowej w Niemczech

Dzięki przepisom unijnym, prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia z tytułu posiadania statusu świadczeniobiorcy w Polsce jest realizowane w obrębie całej UE i państwach EFTA.

19.04.2012

Szwajcaria: Wracają limity napływu pracowników

Rząd szwajcarski podjął w w dniu 18.04.2012 pod wpływem sytuacji na rodzimym rynku pracy decyzję o tymczasowym przywróceniu kwot dla pracowników z ośmiu nowych państw członkowskich UE - Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowenii, Słowacji i Węgier. Unia Europejska zareagowała krytycznie.

16.05.2012

Oferta niemieckich kas chorych dla obywateli polskich pracujących w RFN

Zakończenie z dniem 1.05.2011 r. tzw. okresu przejściowego w dostępie do niemieckiego rynku pracy dla osób fizycznych z Polski, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Estonii, Łotwy i Litwy, zwiększyło zainteresowanie niemieckich instytucji ubezpieczających nowymi, potencjalnymi klientami z ww. krajów.
Jedna z największych niemieckich państwowych kas chorych AOK uruchomiła przed kilkoma dniami stronę internetową w języku polskim (www.aok.pl) – przedstawiając zakres świadczonych usług zdrowotnych oraz informacje taryfowe.

04.10.2012

Wyrok ETS w sprawie unijnego rozporządzenia nr 1408/71

W dniu 4.10.2012 Trybunał Unii Europejskiej orzekł, że osoba, która na podstawie kolejnych umów o pracę, wskazujących jako miejsce jej świadczenia terytorium kilku państw członkowskich, pracuje w rzeczywistości w okresie obowiązywania każdej z tych umów wyłącznie na terytorium jednego z tych państw, nie może być objęta zakresem pojęcia "osoby zwykle zatrudnionej na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich" w rozumieniu tego rozporządzenia (sygn. C-115/11).

12.10.2012

Kursy intergracyjne dla obcokrajowców w Niemczech

Kursy Integracyjne organizowane przez Federalne Biuro ds. Migracji i Uchodźców pozwalają przybyłym do Niemiec obcokrajowcom na nauczenie się języka niemieckiego. Kurs skierowany jest głównie do osób, które na stałe mieszkają w Niemczech i słabo lub wcale nie znają języka niemieckiego.

14.12.2012

Niebieska karta - przepustka do niemieckiego rynku pracy

"Niebieska karta" to dokument, ustanowiony na mocy dyrektywy Rady UE z 25 maja 2009 w "sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich (nie będących obywatelami EU) w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji". W Niemczech "niebieska karta" działa, o ile to właściwe słowo, od dwóch miesięcy i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród dobrze wykształconych imigrantów z krajów spoza UE.

07.05.2013

Szwajcaria utrzyma ograniczenia w dostępie do rynku pracy

Szwajcaria postanowiła utrzymać do maja 2014 r. ograniczenia w dostępie do rynku pracy dla obywateli państw unijnych, w tym Polski - poinformowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Według Ministerstwa Gospodarki decyzja ma charakter czysto polityczny.

25.10.2013

Uznawanie polskich kwalifikacji zawodowych w RFN

W walce z brakiem fachowców niemiecki rząd stawia na imigrantów. Obowiązująca od kwietnia 2012 roku ustawa ma ułatwić uznanie ich kwalifikacji zawodowych. Na razie wyniki są skromne.

11.11.2014

Niemcy mogą odmówić świadczeń imigrantom z innych krajów UE

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł we wtorek, że Niemcy mogą odmówić imigrantowi z innego kraju UE pewnych świadczeń socjalnych, jeśli osoba ta nie pracowała w Niemczech i nie usiłuje znaleźć zatrudnienia.

09.02.2015

Siedem Grzechów Głównych delegowania opiekunek do Niemiec

Opiekunka musi otrzymać 8,5 euro brutto za każdą godzinę, którą przepracuje. Definicja czasu pracy jest prosta i niestety bardzo szeroka, a tym samym korzystna dla delegowanych opiekunek i bardzo niekorzystna dla firm delegujących opiekunki w systemie 7/7-24/24: Czasem pracy jest czas pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy. Pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy oznacza faktyczną gotowość do świadczenia pracy.

30.11.2015

Wer bekommt Weihnachtsgeld - was sehen die Tarifvertraege vor?

Rund 54 Prozent der Beschäftigten in Deutschland erhalten eine Jahressonderzahlung in Form eines Weihnachtsgeldes. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Umfrage der Internetseite www.lohnspiegel.de, die vom WSI-Tarifarchiv der Hans-Böckler-Stiftung betreut wird und an der sich rund 8.800 Beschäftigte beteiligt haben. Die Analyse der Befragungsdaten, die im Zeitraum von Juli 2014 bis September 2015 erhoben wurden, zeigt, dass die Chancen ein Weihnachtsgeld zu erhalten, ungleich verteilt sind.

8.08.2014

Deficyt wychowawców w przedszkolach i w żłobkach w Niemczech

Niemcom doskwiera deficyt wychowawców w przedszkolach i w żłobkach. Według badań Fundacji Bertelsmanna, brakuje ok. 120 tysięcy opiekunów. To szansa dla Polek.

 Pochodząca z Zielonej Góry pani Barbara (37 l.) swojego szczęścia w Niemczech postanowiła poszukać już w ubiegłym roku. - Ciągle brakowało na bieżące wydatki, a ja jestem samotnie wychowującą matką. Pomyślałam, że skoro mam wyższe wykształcenia pedagogiczne i kilka lat doświadczenia, czemu nie spróbować - wspomina obecna wychowawczyni w jednym z przedszkoli w Monachium. Z uznaniem kwalifikacji nie miała problemu, język niemiecki też nie był przeszkodą, bo wcześniej pracowała już w Niemczech dorywczo. Spakowała więc walizki swoje i córki i wyjechała.

10.02.2016

Nowe formalności związany z uzyskaniem zasiłku na dziecko - Kindergeld

Oprócz bardzo długiego oczekiwania na opracowanie wniosków i przesyłanych dokumentów do Familienkasse, od 01.01.2016 roku nowym kryterium do otrzymania prawa do Kindergeld, będzie posiadanie przez dziecko niemieckiego numeru identyfikacyjnego (Identifikationsnummer).

03.07.2019

Wyższy zasiłek Kindergeld i emerytury w Niemczech


W lipcu powody do zadowolenia będą mieli rodzice, emeryci, a także osoby zatrudnione na midi-job. Jednak to nie koniec zmian, jakie czekają nas w nadchodzącym miesiącu.

To już tradycja, że pod koniec każdego miesiąca informuję Cię o zmianach prawnych, społecznych i administracyjnych w DE. Co zmieni się od pierwszego lipca? Sprawdź koniecznie!

23.09.2020

Dodatek za dojazd do miejsca pracy w Niemczech

Osoby, które pracują poza miejscem zamieszkania i codziennie pokonują do pracy kilkanaście kilometrów, mają prawo do dodatku za dojazd do pracy. Ten w 2021 roku wzrośnie.

Jeśli mieszkasz i pracujesz w Niemczech, ale każdego dnia pokonujesz kilkanaście kilometrów do pracy, masz prawo do dodatku za dojazd do pracy, który od przyszłego roku wzrośnie.