strona główna Pracownik Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy

Osoby podejmujące współpracę z firmą Picart Personal mogą liczyć na kompleksową pomoc w trakcie procesu rekrutacji i osiedlenia na terenie nowego kraju, a mianowicie:

- załatwienia formalności niezbędnych do legalnego podjęcia pracy za granicą,
- uznania kwalifikacji zawodowych,
- asysty podczas relokacji, znalezienia pierwszego mieszkania,
- pomoc ze znalezieniem pracy dla współmałżonka / partnera,
- pomoc ze znalezieniem przedszkola / szkoły dla dzieci,
- wsparcie w bieżących kwestiach.

 

WAŻNE

Zgodnie z art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracownicznych.

Nasza Agencja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia - KRAZ (http://www.kraz.praca.gov.pl), co potwierdza Certyfikat o numerze 7306, uprawniający naszą Agencję do pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz pracy tymczasowej.