strona główna Pracodawca

Pracodawca

W imieniu naszych klientów przeprowadzamy procesy rekrutacyjne zarówno pracowników tymczasowych, jak i stałych. Zawsze staramy się poznać i zrozumieć potrzeby naszych klientów, aby zaproponować najefektywniejsze rozwiązania personalne. Jesteśmy świadomi, że głównym profilem Państwa działalności nie jest poszukiwanie pracowników, a my dysponujemy doświadczeniem pozwalającym nam sprawnie i skutecznie rekrutować pracowników, jak również wspierać ich relokację do innego kraju. Wykorzystując naszą bazę danych kandydatów dążymy do zaproponowania naszym klientom pracowników jak najlepiej pasujących do ich wymagań, branży w której działają, kultury organizacyjnej oraz preferencji osobowościowych.

Nasza firma odpowiada za szybkość działania i właściwy dobór pracowników, a wynagrodzenie otrzymuje wyłącznie za faktycznie wykonaną przez nich pracę. Chcemy mieć pewność, że nasi klienci będą w pełni usatysfakcjonowani jakością wykonanych przez nas usług, dlatego bierzemy pełną odpowiedzialnośd za każdy zrealizowany przez nas projekt. Pracodawca ma prawo do rezygnacji z pracowników, którzy nie spełniają wymagań, przez cały okres ich zatrudnienia. Dzięki współpracy z Picart Personal w ramach udzielonej gwarancji zapewniamy kolejnego kandydata bez ponoszenia przez Pracodawcę dodatkowych kosztów, a przecież wymiana pracowników to jedna z najkosztowniejszych operacji dla pracodawcy. Szybkość działania naszej firmy na nieplanowane absencje pracowników pozwala na zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych i innych związanych z zatrudnieniem pracowników.

Nasza Agencja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia - KRAZ (http://www.kraz.praca.gov.pl), co potwierdza Certyfikat o numerze 7306, uprawniający naszą Agencję do pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz pracy tymczasowej.