strona główna Pracownik

Pracownik

Naszym Kandydatom przedstawiamy tylko i wyłącznie oferty pracy odpowiadające ich doświadczeniu, kompetencjom i oczekiwaniom. Przed rozpoczęciem procesu rekrutacji poświęcamy czas na zapoznanie się z firmą naszego Klienta, poznajemy specyfikę i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie. Dzialanie to zwiększa szansę, że Kandydaci, których rekomendujemy sprawdzą się w strukturach firmy.


Wsparcie w procesie aktywnego poszukiwania pracy

Udzielamy Państwu rzetelnej porady związanej z krajowym i zagranicznymi rynkami pracy oraz formalnymi wymogami, jakie należy spełnić aplikując na dane stanowisko. Uzyskają Państwo informacje na temat trendów panujących na zagranicznych rynkach pracy.

Staramy się w razie potrzeby wspierać kandydatów w kwestiach związanych z prawem pracy i regulacjami podatkowymi w danym kraju.

Zachęcamy do zapozania się w sekcji Download z załączonymi broszurkami dotyczącymi pracy i życia w poszczególnych krajach.

Bezpieczeństwo

Zachowujemy pełną dyskrecję. Wszelkie informacje powierzone nam przez Kandydatów rozpowszechniane są tylko na tyle, ile wymaga tego realizacja projektu rekrutacyjnego.

Każdorazowo przedstawiamy warunki wynagrodzenia i zatrudnienia odpowiadające konkretnej ofercie pracy.

Szanujemy Państwa czas

W większości przypadków staramy się udzielać informacji, podejmować wstępną weryfikację kandydatur za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. Kandydaci przebywający aktualnie zagranicą mogą liczyć na możliwość kontaku za pomocą wideokonferencji. Jeśli pracodawca wymaga zorganizowania testów lub bezpośredniej rozmowy w naszej siedzibie czy w ustalonym miejscu, specjalnie do tego celu przygotowanym, bierzemy pod uwagę możliwości kandydatów.
Informacje dotyczące rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z przedstawicielami pracodawców uzyskują Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kursy i szkolenia zawodowe

Na zlecenie naszych kontrahentów zagranicznych jesteśmy w stanie zorganizować specjalistyczne kursy językowe czy szkolenia zawodowe. Poza tym zapewniamy również kompleksową obsługę kandydatów w trakcie procesu rekrutacji i osiedlenia na terenie nowego kraju, a mianowicie:

- załatwienia formalności niezbędnych do legalnego podjęcia pracy za granicą,
- uznania kwalifikacji zawodowych,
- asysty podczas relokacji, znalezienia pierwszego mieszkania, jeśli nie zapewnia go pracodawca
- pomoc ze znalezieniem pracy dla współmałżonka / partnera,
- pomoc ze znalezieniem przedszkola / szkoły dla dzieci,
- wsparcie w bieżących kwestiach.

WAŻNE

Zgodnie z art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracownicznych.

Nasza Agencja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia - KRAZ (http://www.kraz.praca.gov.pl), co potwierdza Certyfikat o numerze 7306, uprawniający naszą Agencję do pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz pracy tymczasowej.