strona główna oferty Technologia i Inżynieria

TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA

Jednym z głównych czynników decydujących o podjęciu pracy za granicą wśród młodych inżynierów stanowi możliwość kontaktu z najnowszymi technologiami bądź uczestniczenia w prestiżowych projektach międzynarodowych, którę znacząco podwyższą wartość pracownika po powrocie do kraju.W dzisiejszych czasach zmieniają się oczekiwania wobec inżynierów. Chodzi głównie o proces pracy nad produktem, wymagający coraz częściej pracy w zespołach projektujących wraz z kolegami z marketingu lub kontrolingu, inżynierowie mają  ponadto coraz częstszy bezpośredni kontakt z klientami.

Istotne dla sukcesu stają się takie czynniki jak kompetencje społeczne, komunikatywność oraz zdolność do pracy w zespole. Najważniejszym kapitałem inżyniera pozostanie nadal techniczny know-how. Ciągłe kształcenie się i doskonalenie swoich umiejętności jest w tej branży szczególnie istotne aby nie pozostać w tyle.

Pracodawcy zagraniczni oczekują od specjalistów biegłej znajomości języka angielskiego i języka specjalistycznego. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie zagranicznych firm polskimi inżynierami i stosunkowo słaby poziom znajomości języka fachowego, pracodawcy decydują się coraz częściej na oferowanie szkoleń w prestiżowych szkołach językowych w Wielkiej Brytanii, specjalizujących się w kursach branżowych między innymi dla inżynierów, matematyków, pilotów, pracowników platform wiertniczych czy chemików.

Polscy matematycy, inżynierowie i materiałoznawcy należą dziś do najbardziej poszukiwanych grup zawodowych w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Francji. Matematycy już znajdują pracę w szkockich i angielskich szkołach. Polskich inżynierów zatrudniają z kolei na kontrakty zarówno koncerny z Unii Europejskiej jak również firmy amerykańskie i saudyjskie.

Pracodawcy, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, Norwegii czy krajów arabskich, wymagają od naszych specjalistów biegłej znajomości języka angielskiego i języka specjalistycznego, często udokumentowanej. Tak jest w przypadku np. pilotów, którzy muszą posiadać certyfikat ICAO4 czy inżynierów z certyfikatami CAE czy FCE.

Kraje należące do Unii Europejskiej cierpią na brak specjalistów technicznych. W samej branży IT w 2010 roku brakuje około 300 tys. pracowników. Polityka Unii Europiejskiej zmierza w kierunku zminimalizowania tego problemu. Europejskie uczelnie wyższe zachęcają kobiety do studiowania w zawodach inżynierskich. W krajach UE średnio co czwarty pracownik techniczny to kobieta. W Polsce ten wskaźnik jest niższy i wynosi 20 %.

Jeśli chodzi o poziom wynagrodzeń inżynierów w Unii Europejskiej należy zaznaczyć, że jest rosnący. Według statystyki prowadzonej przez jedną z międzynarodowych firm młody inżynier, jako stażysta zarabia średnio 34 000 Euro (ponad 2800 Euro miesięcznie), a na etacie 42 500 Euro rocznie. Młodzi inżynierowie, którym uda się znaleźć pracę we Francji mogą zarobić około 31 000 Euro rocznie. W Wielkiej Brytanii zarobki wahają się od 20-30 000 funtów.

Kompetentny, doświadczony inżynier w rozwiniętych krajach UE może zarobić nawet do 60-100 tys. Euro rocznie.